Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: geoconsult@geoconsult.gr
  • en
  • el

Συμπλήρωση Διευθέτησης Κηφισού μεταξύ Λεωφόρου Ποσειδώνος και οδού Σολωμού (Χ.Θ. 0+000-0+700) στο Μοσχάτο

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Περιγραφή Έργου

ΕΡΓΟ Συμπλήρωση Διευθέτησης Κηφισού μεταξύ Λεωφόρου Ποσειδώνος και οδού Σολωμού (Χ.Θ. 0+000-0+700) στο Μοσχάτο
ΦΟΡΕΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ Κ/ΞΙΑ ΠΑΡΝΩΝ Α.Ε. – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.
ΕΤΟΣ Νοέμβριος 1997 – Ιανουάριος 1998

Η θέση του έργου βρίσκεται στο τμήμα του Κηφισού μεταξύ της παραλιακής λεωφόρου Εθνάρχου Μακαρίου (Χ.Θ. 0+000) και της οδού Σολωμού (Χ.Θ. 0+700), στην περιοχή του Μοσχάτου. Το έργο περιλαμβάνει την διευθέτηση της κοίτης του Κηφισού μεταξύ των τμημάτων Χ.Θ. 0+000 και Χ.Θ. 0+700.

Οι εκτελεσθείσες εργασίες περιελάμβαναν 13 δειγματοληπτικές γεωτρήσεις (9 χερσαίες και 4 πλωτές) συνολικού μήκους 350 m περίπου, με τις αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιμές, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και προτάσεις αντιστήριξης της εκσκαφής με φρεατοπασσάλους, ελέγχου των υπογείων νερών με jetgrouting και ελέγχου των νερών του Κηφισού με αναχώματα και αγωγούς εκτροπής.

Related Projects

Back to Top