Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: geoconsult@geoconsult.gr
  • en
  • el

Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. – ΕΥΔΕ-ΜΕΔΕ

Περιγραφή Έργου

ΕΡΓΟ Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας
ΦΟΡΕΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. – ΕΥΔΕ-ΜΕΔΕ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ – FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.
ΕΤΟΣ Σεπτέμβριος 1993 – Ιούνιος 2003

Το έργο κατασκευάστηκε νότια του υφιστάμενου λιμένος. Οι κρηπιδότοιχοι κατασκευάστηκαν από πλωτά κυψελωτά κιβώτια (caissons) ύψους 13,00 m και ανακουφιστικό πρίσμα από κίσσηρη. Το συνολικό μήκος των κρηπιδοτοίχων είναι 660 m και οι δημιουργούμενοι όπισθεν αυτών χερσαίοι χώροι έχουν έκταση »100.000 m2.

Συμμετοχή στην προμελέτη, οριστική μελέτη, σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και επίβλεψη κρηπιδωμάτων μήκους 660 m περίπου, κατασκευασμένων με caissons και ανακουφιστικό πρίσμα κίσσηρης και χερσαίων χώρων έκτασης 100.000 m2 περίπου, θεμελιωμένων επί εδάφους βελτιωμένου με προφόρτιση επιταχυνόμενη με πλαστικά στραγγιστήρια συνολικού μήκους 850.000 m περίπου και ενισχυμένου με χαλικοπασσάλους συνολικού μήκους 170.000 m περίπου.

Related Projects

Back to Top