Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: geoconsult@geoconsult.gr
  • en
  • el

Κτίριο επί των λεωφόρων Συγγρού και Αμφιθέας στη Νέα Σμύρνη

Σπανός A.E.

Περιγραφή Έργου

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ Σπανός Α.Ε.
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΔΡΑΣΗ – Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.
ΧΡΟΝΟΣ 2005

Ο χώρος του έργου βρίσκεται στο Ο.Τ. 276, επί των λεωφόρων Συγγρού και Αμφιθέας στη Νέα Σμύρνη, σε απόσταση 1,0 km περίπου βορειοανατολικά του φαληρικού όρμου. Ο χώρος του έργου οριοθετείται προς βορειοδυτικά από τη λεωφόρο Συγγρού, προς βορειοανατολικά από τη λεωφόρο Αμφιθέας και προς νοτιοδυτικά από πενταώροφο κτίριο με ένα υπόγειο όροφο. Στα βορειοανατολικά η λεωφόρος Αμφιθέας, λόγω του ανισόπεδου κόμβου με τη λεωφόρο Συγγρού, διέρχεται υψομετρικά 2,00-5,00 m χαμηλότερα από τη στάθμη του οικοπέδου. Η περιοχή του έργου είναι σχετικά επίπεδη, με ελαφρά κλίση προς τη θάλασσα.

Στο χώρο του έργου κατασκευάστηκε πολυώροφο κτιρίο με τρεις υπόγειους ορόφους. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι υπόγειοι όροφοι καλύπτουν όλη την έκταση του οικοπέδου εντός της οικοδομικής γραμμής. Η εκσκαφή για την κατασκευή των υπογείων έφτασε σε βάθος 12,70 m περίπου από τη στάθμη της συμβολής της λεωφόρου Συγγρού με τη λεωφόρο Αμφιθέας.

Οι εκτελεσθείσες εργασίες περιελάμβαναν:

  • Γεωτεχνική έρευνα με 3 δειγματοληπτικές γεωτρήσεις συνολικού βάθους 60 m περίπου, με τις αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιμές, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και προτάσεις θεμελίωσης.
  • Μελέτη αντιστήριξης πρανών εκσκαφής.

Related Projects

Back to Top