Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: geoconsult@geoconsult.gr
  • en
  • el

Επέκταση λιμένος Αρκίτσας

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας

Περιγραφή Έργου

ΕΡΓΟ Επέκταση λιμένος Αρκίτσας
ΦΟΡΕΑΣ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΥΛ. ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ Ε.Δ.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 1997 – Ιανουάριος 1998

Η θέση του έργου βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο του υφισταμένου λιμένος της Κοινότητας Αρκίτσας Ν. Φθιώτιδος. Τα λιμενικά έργα περιλαμβάνουν την επέκταση του υφισταμένου παλαιού προβλήτα (διαστάσεων 25x43 m) και τη δημιουργία νέου διαστάσεων 75x47 m και ενδεχομένως την ένωσή του με τον υφιστάμενο νέο προβλήτα προς τα δυτικά.

Οι εκτελεσθείσες εργασίες περιελάμβαναν 1 δυναμική και 7 στατικές θαλάσσιες πενετρομετρήσεις βάθους μέχρι 13 m, παρουσίαση/αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και προτάσεις θεμελίωσης.

Related Projects

Back to Top