Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: geoconsult@geoconsult.gr
  • en
  • el

Εκβάθυνση διαύλου και λιμενολεκάνης και επέκταση προβλήτα και κρηπιδωμάτων λιμένα Στυλίδας

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας

Περιγραφή Έργου

ΕΡΓΟ Εκβάθυνση διαύλου και λιμενολεκάνης και επέκταση προβλήτα και κρηπιδωμάτων λιμένα Στυλίδας. Μελέτη θεμελίωσης κρηπιδοτοίχων.
ΦΟΡΕΑΣ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.
ΕΤΟΣ Ιούνιος 2008 – Ιούνιος 2009

Ο λιμένας της Στυλίδας αποτελείται από κρηπίδωμα μήκους 750 m περίπου, που εκτείνεται κατά μήκος της ακτής, και προβλήτα κάθετα στο κρηπίδωμα συνολικού πλάτους 120 m περίπου και συνολικού μήκους 150 m περίπου. Τα ωφέλιμα βάθη στη λιμενολεκάνη δεν ξεπερνούν τα 7,00 m περίπου. Λόγω των μικρών βαθών του κόλπου της Στυλίδας τα εξυπηρετούμενα πλοία προσεγγίζουν το λιμένα μέσω κατάλληλα διαμορφωμένου διαύλου ναυσιπλοΐας.

Τα έργα της επέκτασης του λιμένα της Στυλίδας περιλαμβάνουν:

  • Επέκταση του ανατολικού κρηπιδώματος του προβλήτα σε μήκος 50 m.
  • Δημιουργία κρηπιδώματος στο μέτωπο του προβλήτα μήκους 110 m.
  • Δημιουργία κρηπιδώματος μήκους 116m στη δυτική πλευρά του προβλήτα.
  • Επίχωση και διάστρωση του προβλήτα με σκυρόδεμα πάχους τουλάχιστον 20 cm για τη δημιουργία χερσαίων χώρων λιμένα.
  • Εκβάθυνση της λιμενολεκάνης μέχρι στάθμης –8,00 m στην περιοχή του χώρου ελιγμών των εμπορικών πλοίων και μέχρι στάθμης –3,50 m στην περιοχή των κρηπιδωμάτων αλιευτικών και τουριστικών σκαφών καθώς και στην περιοχή του δυτικού κρηπιδώματος του προβλήτα (προβλεπόμενη έκταση εκβάθυνσης λιμενολεκάνης 160 στρέμματα).
  • Κατασκευή κρηπιδωμάτων στο ανατολικό τμήμα του λιμένα, μήκους 360 m, για την υποδοχή των αλιευτικών και τουριστικών σκαφών Πίσω από τα κρηπιδώματα θα διαμορφωθεί χώρος περιπάτου.
  • Εκβάθυνση του διαύλου προσέγγισης, συνολικής έκτασης 82 στρεμμάτων περίπου, μέχρι βάθους -8,00 m και διεύρυνσή του σε πλάτος πυθμένα 70 m (για την υποδοχή και πλοίων εμπορευματοκιβωτίων μεγέθους <10.000 DWT).

Οι εκτελεσθείσες εργασίες περιελάμβαναν 6 χερσαίες και 7 θαλάσσιες δειγματοληπτικές γεωτρήσεις συνολικού βάθους 190 m περίπου και 6 δυναμικές πενετρομετρήσεις με τις αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιμές και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Γεωτεχνικοί υπολογισμοί και προτάσεις θεμελίωσης.

Related Projects

Back to Top