Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: geoconsult@geoconsult.gr
  • en
  • el

Νέος επιβατικός σταθμός λιμένος Κέρκυρας

Λιμενικό Ταμείο Κέρκυρας

Περιγραφή Έργου

ΕΡΓΟ Νέος επιβατικός σταθμός λιμένος Κέρκυρας
ΦΟΡΕΑΣ Λιμενικό Ταμείο Κέρκυρας
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.
ΕΤΟΣ Ιανουάριος 1999 – Απρίλιος 1999

Η θέση του κτιρίου βρίσκεται στον όρμο Μαντούκι του λιμένος Κέρκυρας και δυτικά του υπάρχοντος χώρου ελλιμενισμού των ferryboats της γραμμής Ηγουμενίτσας-Κέρκυρας, σε απόσταση 50 m περίπου από το παραλιακό κρηπίδωμα. Το κτίριο αποτελείται από υπερυψωμένο ισόγειο και έναν όροφο και ο φέρων οργανισμός που αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι δε θεμελιωμένο επί πασσάλων.

Οι εκτελεσθείσες εργασίες περιελάμβαναν 3 δειγματοληπτικές γεωτρήσεις συνολικού βάθους 36 m περίπου με τις αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιμές, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και προτάσεις θεμελίωσης. Μελέτη θεμελίωσης επί πασσάλων.

Related Projects

Back to Top