Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: geoconsult@geoconsult.gr
  • en
  • el

Λιμενίσκος Αγίου Στεφάνου Κασσιώπης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Περιγραφή Έργου

ΕΡΓΟ Λιμενίσκος Αγίου Στεφάνου Κασσιώπης
ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΤΙΛΙΝΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.
ΕΤΟΣ 2001

Η θέση του έργου βρίσκεται στη βόρεια Κέρκυρα στον όρμο του Αγίου Στεφάνου Σινιών και στην παράλια ζώνη αμέσως νοτιοανατολικά του οικισμού του Αγίου Στεφάνου. Τα λιμενικά έργα περιλαμβάνουν εκβάθυνση λιμενολεκάνης στα -2,00 m κοντά στην παράλια ζώνη και -3,00 m βαθύτερα, παραλιακό κρηπίδωμα συνολικού μήκους 220 m και προσήνεμο μώλο συνολικού μήκους 50 m.

Οι εκτελεσθείσες εργασίες περιελάμβαναν 2 θαλάσσιες στατικές πενετρομετρήσεις, 1 χερσαία στατική πενετρομέτρηση και 2 χερσαίες δυναμικές πενετρομετρήσεις, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και προτάσεις θεμελίωσης.

Related Projects

Back to Top