Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: geoconsult@geoconsult.gr
  • en
  • el

Υποθαλάσσιος Αγωγός Νερού Ψύξης στον ΑΗΣ Αλιβερίου

ΔΕΗ Α.Ε.

Περιγραφή Έργου

ΕΡΓΟ Υποθαλάσσιος Αγωγός Νερού Ψύξης στον ΑΗΣ Αλιβερίου
ΦΟΡΕΑΣ ΔΕΗ Α.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.
ΕΤΟΣ Μάιος 2006

Το έργο βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Αλιβερίου, βορείως του υφιστάμενου μώλου της ΔΕΗ. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου αγωγού νερού ψύξης του εργοστασίου της ΔΕΗ, μήκους (περιλαμβανομένου του χερσαίου τμήματος) 650 m.

Οι εκτελεσθείσες εργασίες περιελάμβαναν 4 θαλάσσιες δειγματοληπτικές γεωτρήσεις και 2 χερσαίες πενετρομετρήσεις, με τις αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιμές, παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και προτάσεις θεμελίωσης.

Related Projects

Back to Top