Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: geoconsult@geoconsult.gr
  • en
  • el

Υποθαλάσσιος Αγωγός Καυσίμων στον ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου

ΔΕΗ Α.Ε.

Περιγραφή Έργου

ΕΡΓΟ Υποθαλάσσιος Αγωγός Καυσίμων στον ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου
ΦΟΡΕΑΣ ΔΕΗ Α.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑ Α.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.
ΕΤΟΣ Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2007

Το έργο βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο του ΑΗΣ Σορωνής, 20 km περίπου ΝΔ της πόλης της Ρόδου, στη δυτική ακτή της νήσου. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου αγωγού παραλαβής μαζούτ, μήκους (περιλαμβανομένου του χερσαίου τμήματος) 675 m, μαζί με τις εγκαταστάσεις παραλαβής. Ο αγωγός αυτός είναι θερμαινόμενος, διπλού τοιχώματος.

Οι εκτελεσθείσες εργασίες περιελάμβαναν 3 θαλάσσιες δειγματοληπτικές γεωτρήσεις και ένα υποθαλάσσιο και 3 χερσαία ερευνητικά φρέατα, με τις αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιμές, παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, έλεγχο κινδύνου ρευστοποίησης και προτάσεις θεμελίωσης.

Related Projects

Back to Top