Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: geoconsult@geoconsult.gr
  • en
  • el

Υποθαλάσσιος Αγωγός Καυσίμων στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων Ηρακλείου

ΔΕΗ Α.Ε.

Περιγραφή Έργου

ΕΡΓΟ Υποθαλάσσιος Αγωγός Καυσίμων στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων Ηρακλείου
ΦΟΡΕΑΣ ΔΕΗ Α.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑ Α.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.
ΕΤΟΣ Ιούνιος – Ιούλιος 2007

Το έργο βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων Ηρακλείου, 10 km περίπου δυτικά της πόλης του Ηρακλείου. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου αγωγού παραλαβής μαζούτ, μήκους (περιλαμβανομένου του χερσαίου τμήματος) 650 m, μαζί με τις εγκαταστάσεις παραλαβής. Ο αγωγός αυτός είναι θερμαινόμενος, διπλού τοιχώματος.

Οι εκτελεσθείσες εργασίες περιελάμβαναν 3 θαλάσσιες δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, με τις αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιμές, παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, έλεγχο κινδύνου ρευστοποίησης και προτάσεις θεμελίωσης.

Related Projects

Back to Top