Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: geoconsult@geoconsult.gr
  • en
  • el

Αλιευτικό Καταφύγιο Αγίου Σεραφείμ

Ν. Α. Νομού Φθιώτιδος

Περιγραφή Έργου

ΕΡΓΟ Αλιευτικό Καταφύγιο Αγίου Σεραφείμ
ΦΟΡΕΑΣ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Νομού Φθιώτιδος
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.
ΕΤΟΣ 1997

Η θέση του έργου βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο της παραλίας Αγ. Σεραφείμ Ν. Φθιώτιδος, στη θέση ήδη υφιστάμενου λιμενίσκου. Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία χερσαίας ζώνης με την κατασκευή κρηπιδοτοίχου, την κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου και την κατασκευή διάδρομου προσπέλασης του αλιευτικού καταφυγίου μήκους 160 m, φερομένου επί βάθρων από τεχνητούς ογκολίθους.

Οι εκτελεσθείσες εργασίες περιελάμβαναν 12 στατικές πενετρομετρήσεις με παρουσίαση/αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, έλεγχο φέρουσας ικανότητας και καθιζήσεων και αναλύσεις ευστάθειας των διαφόρων τμημάτων του έργου.

Related Projects

Back to Top