Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: geoconsult@geoconsult.gr
  • en
  • el

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΛΟΓΓΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

SOLARBEAM A.E.

Περιγραφή Έργου

ΕΡΓΟ Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Λογγό Βοιωτίας
ΦΟΡΕΑΣ SOLARBEAM A.E.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 2015 – Μάιος 2016

 

Ο χώρος του έργου βρίσκεται στη θέση Λογγός, της Τοπικής Κοινότητας Διστόμου, της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας.

Στο χώρο του έργου προβλέπεται η κατασκευή αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,55 MWp, που περιλαμβάνει 3 ανεμογεννήτριες (W/T1, W/T2 και W/T3) τύπου Gamesa G52 T44 IEC και ύψους 44 m.

Οι εκτελεσθείσες εργασίες περιελάμβαναν:

  • Γεωλογική χαρτογράφηση, εκτέλεση 6 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων συνολικού βάθους 84 m περίπου με τις αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιμές, παρουσίαση, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και προτάσεις θεμελίωσης.
  • Ποιοτικός έλεγχος πλατειών με δοκιμαστικές φορτίσεις πλάκας

 

Related Projects

Back to Top