Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: geoconsult@geoconsult.gr
  • en
  • el

Συχνές Ερωτήσεις

Έχετε ερωτήσεις ; θα χαρούμε να σας τις απαντήσουμε !

Συνήθη ερωτήματα και απορίες.

Πότε χρειάζεται μία γεωτεχνική έρευνα ;

Η απαίτηση εκτέλεσης ή μη γεωτεχνικής έρευνας για κτιριακά έργα και η έκτασή της ορίζονται στον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ-2000) ανάλογα με τη σεισμικότητα της περιοχής του έργου (Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ), την κατηγορία σεισμικής επικινδυνότητας του εδάφους θεμελίωσης (Α, Β, Γ, Δ ή Χ) και τη σπουδαιότητα της κατασκευής (Σ1, Σ2, Σ3 ή Σ4).
Ακόμα όμως και αν αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, πρέπει να γνωρίζετε ότι με τη σωστή και έγκαιρη διερεύνηση των γεωτεχνικών συνθηκών ενός έργου μπορεί να εξοικονομηθεί χρόνος και χρήμα τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής, μειώνοντας τα απρόβλεπτα (υψηλός υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, προβλήματα και καθυστέρηση κατά την εκσκαφή και σκυροδέτηση της θεμελίωσης και των υπογείων ορόφων, δυσμενέστερο έδαφος θεμελίωσης, ανυποστήρικτα πρανή και αστοχίες, προβλήματα καθιζήσεων όμορων κατασκευών), όσο και κατά τη ζωή και λειτουργία του έργου, μειώνοντας τις πιθανότητες ρωγμών και μετακινήσεων του φέροντος οργανισμού λόγω καθίζησης ή διόγκωσης του εδάφους θεμελίωσης, έντονη υγρασία και εισχώρηση υδάτων εντός των υπογείων χώρων λόγω κακής εκτίμησης της πραγματικής στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, κλπ.

Πως προσδιορίζεται η έκταση και το βάθος μιας γεωτεχνικής έρευνας ;

Η έκταση (αριθμός γεωτρήσεων ή πενετρομετρήσεων) προσδιορίζεται για μεν τα κτιριακά έργα από τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ-2000) ανάλογα με τη σεισμικότητα της περιοχής του έργου (Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ), την κατηγορία σεισμικής επικινδυνότητας του εδάφους θεμελίωσης (Α, Β, Γ, Δ ή Χ) και τη σπουδαιότητα της κατασκευής (Σ1, Σ2, Σ3 ή Σ4), για δε τα λιμενικά έργα ανάλογα με το μήκος των λιμενικών έργων (κρηπιδωμάτων). Αντίθετα δεν υπάρχει κανονιστική διάταξη για το απαιτούμενο βάθος έρευνας στην περίπτωση των κτιριακών έργων παρά μόνο των λιμενικών, όπου αυτό συναρτάται με το βάθος της θάλασσας στη θέση κατασκευής του λιμενικού έργου.
Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με την πρακτική εμπειρία, για την καλύτερη διερεύνηση των γεωτεχνικών συνθηκών ενός έργου, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός των σημείων έρευνας (γεωτρήσεων ή πενετρομετρήσεων) είναι 3, διατεταγμένων κατά προτίμηση σε τριγωνική διάταξη.

Πόσο κοστίζει μια γεωτεχνική έρευνα ;

Το κόστος μιας γεωτεχνικής έρευνας εξαρτάται από τη μέθοδο αλλά και την έκταση της έρευνας που απαιτείται ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του έργου.  Επικοινωνήστε μαζί μας, δώστε μας τα στοιχεία του έργου και θα σας δώσουμε άμεσα τις απαραίτητες πληροφορίες και το κόστος της έρευνας που χρειάζεστε.

Μπορείτε να επιβλέψετε το έργο μου ;

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την επίβλεψη και τον ποιοτικό έλεγχο γεωτεχνικών έργων εξασφαλίζοντας ακρίβεια, ποιότητα, ασφάλεια και οικονομία σε όλα τα στάδια του έργου.

Έχω στα χέρια μου μια γεωτεχνική έρευνα / μελέτη. Μπορείτε να την ελέγξετε ;

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον έλεγχο γεωτεχνικών ερευνών και μελετών, έτσι ώστε να είστε σίγουροι ότι η μελέτη που έχετε στα χέρια σας είναι σύμφωνη με τα τελευταία πρότυπα και προδιαγραφές. Παράλληλα σας δίνουμε εναλλακτικές λύσεις και βελτιώσεις που μπορούν να σας προσφέρουν τόσο τεχνικό όσο και οικονομικό όφελος.

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις ;

Στείλτε μας τις ερωτήσεις σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.
Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 6004741 και θα λύσουμε τις απορίες σας άμεσα !!

Φόρμα επικοινωνίας

Back to Top