Συμμετοχή στο ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ

Η εταιρεία ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο επιδοτούμενο πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ» στα πλαίσια του Επιχειρηματικού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με σκοπό την ψηφιακή αναβάθμισή της.