Απόκτηση οχήματος τύπου pick-up

 

 

Αποκτήθηκε πρόσφατα από τη ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. όχημα, τύπου pick-up, για τη μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού για τις ανάγκες των γεωτεχνικών ερευνών και των επί τόπου δοκιμών ποιοτικού ελέγχου.