Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: geoconsult@geoconsult.gr
  • en
  • el
Η εταιρεία ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1992, με σκοπό την εκπόνηση ερευνών, μελετών και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέματα γεωτεχνικής μηχανικής για έργα υποδομής και ανάπτυξης και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Για κάθε έργο, οποιασδήποτε κλίμακας, η φιλοσοφία μας είναι να κατανοούμε την αλληλεπίδρασή του με το έδαφος, να εντοπίζουμε τα γεωτεχνικά προβλήματα και να αξιολογούμε τεχνικά και οικονομικά τις διατιθέμενες εναλλακτικές λύσεις, με τη βοήθεια των πλέον αποδεκτών παραδοσιακών αλλά και σύγχρονων μεθόδων.

Πρόσφατα Έργα

Οι πελάτες μας

ΑΚΤΩΡ                    INTRAKAT                     ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ              ΕΔΡΑΣΗ    J&P_αβαξ

admhe      hlektor        Terna      Lidl        adk

 

Back to Top